Metodické aktuality

10/2017

Vydavatel: Svaz účetních
Periodicita: měsíčník
Jazyk: Čeština
Datum vydání: 13.11. 2017
Počet stran: 76
79 Kč

Před nákupem se prosím přihlas svým telefonním číslem.

Popis

Poslední číslo letošního ročníku Metodických aktualit přináší důležité informace k účetní závěrce podnikatelů. Soustředili jsme se na vybrané problémové okruhy. Úvodní kapitola shrnuje nejvýznamnější legislativní změny roku 2017. V dalším textu jsme se zaměřili na oblast inventarizace a v jejím rámci detailněji na jednotlivé složky majetku, závazky a vlastní kapitál. V části věnované uzávěrkovým operacím si mj. připomeneme, jak správně účtovat o odložené či splatné dani z příjmů či o rezervě na tuto daň. Aby účetní jednotka sestavila účetní závěrku co do rozsahu a obsahu správně, je nezbytné, aby došlo k jejímu správnému zařazení v rámci kategorizace účetních jednotek – zrekapitulujeme si proto kritéria stanovená zákonem o účetnictví. Pravidla pro sestavení účetní závěrky jsou shrnuta do praktických přehledů. Na konkrétních příkladech si také vysvětlíme, kdy vzniká účetní jednotce povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh.

Na obsahu Metodických aktualit č. 10/2017 se autorsky podíleli Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík a Ing. Monika Velková.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 11. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek - sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo zavolejte na tel. + 420 221 505 403.

Všechna vydání tohoto titulu